Co decyduje o jakości betonu?

Nie każdy z nas ma wiedzę technologiczną o tym, jak powstają materiały budowlane. Dodatkowo branża produkcyjna stale się rozwija. Chcesz zamówić beton, ale boisz się o jego jakość? Przed podjęciem decyzji przeczytaj i sprawdź, co ma wpływ na jego parametry.

Stosowane dodatki do betonu

W zależności od przeznaczenia betonu, w zakładzie mogą być dodawane różne dodatki chemiczne. Mają one wpływ na ostateczne parametry mieszanki. Domieszki takie jak plastyfikatory, superplastyfikatory, przyspieszające lub opóźniające wiązanie, napowietrzające czy uszczelniające stosowane są odpowiednio do warunków, w jakich ma powstać i być użytkowany beton. Zwiększają jego szczelność i trwałość, redukują podatność na skurcz, obniżają nasiąkliwość, zwiększają jednorodność i plastyczność. Mieszanka betonowa może być dodatkowo wzmocniona przez tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi albo nowoczesnymi, syntetycznymi lub polipropylenowymi makrowłóknami.

Rodzaje jakościowe betonu

Jakość i rodzaj betonu określa się za pomocą dwóch parametrów: klasy i gęstości. Klasa oznacza, jaka jest odporność mieszanki na nacisk. Za najbardziej wytrzymałe uznaje się te, które mają dużo spoiwa i małą ilość wody. Test wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się na betonowych elementach w kształcie prostopadłościanu lub walca. Gęstość mieszanki oznacza, jaki jest jej ciężar objętościowy, czyli stosunek ciężaru do objętości. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżniamy beton ciężki, zwykły i lekki. Ten ostatni sprawdza się na przykład podczas remontu osłabionego stropu lub przy powierzchniach pochyłych. Beton zwykły jest najczęściej spotykany, stosuje się go do produkcji standardowych konstrukcji betonowych i żelbetonowych. Beton ciężki jest używany do budowy reaktorów i elektrowni atomowych oraz pracowni RTG.