Jakie są najczęściej stosowane domieszki do betonu?

Beton sam w sobie stanowi mieszankę wody cementu i kruszywa. W zależności od tego, jakiego typu prac będzie dotyczył, miejsca zastosowania można do niego dodać odpowiedniego typu dodatku, który poprawi, a mówiąc dokładniej — zwiększy parametry użytkowe mieszaniny.

Rodzaje mieszanek do betonu

Domieszką do betonu jest substancja, którą dodaje się do zaprawy w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu w betonie. Większe jego ilości to już dodatki, a tych z kolei nie wlicza się do domieszek. Ze względu na skutki modyfikacji biorąc pod uwagę normę PN-EN 934-2 wyróżnia się domieszki redukujące ilość wody, zwiększające więźliwość wody, domieszki napowietrzające, przyspieszające twardnienie, wiązanie, domieszki opóźniające wiązanie zwiększające wodoodporność. Wśród domieszek redukujących ilość wody cechuje się zwiększaniem uplastycznności, upłynnianiu.

Dlaczego warto stosować domieszki?

Biorąc pod uwagę plastyfikatory i superplastyfikatory podnoszą mocno właściwości użytkowe cementu. Te zaliczane do pierwszej grupy to domieszki obniżające napięcie powierzchniowe wody zarobowej w stopniu umożliwiającym ograniczenie jej zużycia o około 10% i przy zachowaniu tej samej konsystencji. Superplastyfikatory natomiast powodują powstawanie wokół ziaren cementu podwójnej warstwy jonowej, dzięki której zmniejszają się siły tarcia i następuje intensywna dyspersja zaczynu cementowego. Umożliwiają one redukcję zużycia wody zarobowej o 30 do 35%, przy zachowaniu projektowanej konsystencji. Stosowanie domieszek uplastyczniających i upłynniających niesie ze sobą wiele korzyści dla zakładów produkujących beton, z których głównym jest koszt produkcji, zmniejszenie wodożądności składników mieszanki betonowej, poprawa urabialności i ułatwienie transportu mieszanki betonowej, ale też zwiększenie szczelności betonu — poprawę odporności na działanie czynników agresywnych. W wyniku ich zastosowania zmianie wygląda sam beton, staje się on bardziej reprezentacyjny.