Jak przebiega proces produkcji betonu?

Podstawowymi budulcami betonu są woda, cement i kruszywo. Jednak nowoczesne mieszanki różnią się składem w zależności od przeznaczenia i oczekiwanych parametrów. Produkcja wymaga nie tylko wysokiej jakości składników, ale też nowoczesnych maszyn i technologii.

Składniki mieszanki betonowej

Beton służy nie tylko budownictwu mieszkaniowemu, ale jest też podstawowym komponentem mostów i wiaduktów. Producenci betonu potrafią wytworzyć blisko 60 różnych mieszanek. W ich wkład wchodzi na przykład cement portlandzki lub hutniczy, kruszywo z litej skały albo otoczkowe, środki napowietrzające oraz upłynniające. Do przechowywania materiału wykorzystuje się silosy cementowe oraz zasieki, czy specjalne boksy dla konkretnych kruszyw. Odpowiednie magazynowanie jest istotne, ponieważ ogranicza wpływ czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń, a tym samym nie dopuszcza do zmiany właściwości i parametrów tworzyw.

Sprzęt niezbędny do wytworzenia betonu

Do wytworzenia betonu konieczne jest posiadanie nowoczesnych węzłów betoniarskich. Produkcja sterowana jest komputerowo, dzięki czemu można precyzyjnie dawkować potrzebne komponenty poprzez systemy dozujące. Za pośrednictwem pomp dodaje się środki chemiczne. Duże betoniarnie posiadają węzły przygotowane do wytwarzania konkretnych mieszanek, ale mają też możliwość przestawienia produkcji w jednym węźle dla potrzeb całkiem nowego zamówienia. Jeśli chcesz mieć pewność co do jakości ostatecznego wyrobu, sprawdź, czy producent dba o regularną kontrolę parametrów betonu. Na przykład betoniarnie w Dębicy i Tarnowie korzystają z usług akredytowanego laboratorium, działającego przy Politechnice Rzeszowskiej. Laboranci badają składniki mieszanki betonowej i oceniają parametry techniczne otrzymanego z nich, stwardniałego betonu.