Jak powstaje beton przeznaczony do celów budowlanych?

Poważna inwestycja budowlana nie mogłaby się obyć bez betonu. Beton jest materiałem, który powstaje z połączenia wypełniaczy, którymi są kruszywa, spoiwa, którym jest cement oraz wody. Jeśli potrzebne jest uzyskanie innych odpowiednich, szczególnych właściwości, dodaje się różne inne domieszki, które nadają odpowiednie cechy temu materiałowi.

W zależności od oczekiwań wykorzystuje się inne proporcje kruszyw oraz ich frakcje. Dla potrzeb budowlanych opracowane zostały tablice, w których są zawarte proporcje zgodnie z przyjętymi normami. Nazwa betonu, dostępnego na zamówienie w firmie Ban-Kor-Bet, ściśle nawiązuje rodzaju kruszyw użytej w danej mieszance, przeznaczenia, oraz od jego struktury, która przekłada się na jego wytrzymałość, która stanowi o klasie danej mieszanki betonowej. Stąd wyróżnić można beton mostowy, posadzkowy, wylewkowy, mostowy, do stabilizacji, czy kontraktowy. Wszystko zależne jest od tego, na co dany beton ma zostać wykorzystany, i pod tym kątem dokonuje się wyboru danej mieszanki – czy będzie to beton lekki, zwykły czy ciężki. W zależności od rodzaju kruszyw wyróżnić można takie jego odmiany jak beton polimerowy, jastrychowy, komórkowy i autoklawizowany, a także żużlobeton, fibrobeton oraz asfaltobeton.

Powstanie betonu

Beton do celów budowlanych powstaje zawsze w procesie mieszania w odpowiednich proporcjach, zgodnych z właściwymi normami. Beton ciężki powstaje ze zmieszania z cementem kruszyw np. manganowych. Beton zwykły powstaje po dodaniu do cementu np. piasku lub żwiru, a w celu wytworzenia lekkiego wykorzystuje się w mieszance tzw. beton komórkowy. Wyróżniamy beton konstrukcyjny zwykły, dobrej jakości oraz wysokowartościowy. Na powstanie betonu wysokowartościowego składają się: pył krzemionkowy, mikrowypełniacz, cement, kruszywo drobne, woda. Ten rodzaj betonu wykorzystywany jest do istotnych konstrukcji jak mosty, tunele, nawierzchnie, czy budynki wysokie. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie oraz ścieranie, przy wysokiej szczelności oraz odporności zarówno na czynniki chemiczne, jak i środowiskowe. Mieszanka betonu wysokowartościowego jest także wodoszczelna i mrozoodporna, a jej nasiąkliwość jest niska. Wszystko zależy od tego, jaki dokładnie rodzaj konstrukcji będzie wznoszony. Nie zawsze wybór mieszanek tańszych o niższych wartościach jest dobry, nie w każdy miejsc również trzeba koniecznie stosować beton wysokowartościowy, wszystko zależne jest od inwestycji, do której ma zostać użyty. Firma produkująca beton wykona dla nas dowolne zamówienie, o odpowiednich parametrach, których potrzebujemy. Dlatego warto uzgodnić dokładnie, jak dużych ilości danego betonu, o danych parametrach, potrzebujemy. Oferty obejmują betony zarówno lekkie zwykłe, jak i wysokowartościowe.