PROJEKT UNIJNY

bankorbet

Informujemy, iż firma BAN-KOR-BET Bania Korga Spółka Jawna realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

     pt. „Wzrost konkurencyjności firmy BAN-KOR-BET w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej”

Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzor. przem. z uwzględnieniem potencjału rynkowego BAN-KOR-BET.

Wartość projektu: 86 100,00 PLN 
Wkład Funduszy Europejskich: 59 500,00 PLN