ŚCIANY PRZEPUSTÓW

Ściany przepustów

Produkujemy prefabrykaty mające zastosowanie jako ściany przepustów rurowych czy też drogowych. To żelbetowe elementy konstrukcyjne mogące służyć za część sieci wodno-kanalizacyjnej, np. jako ich umocnienie bądź zakończenie przepustów rurowych. Ściany przepustów powinny zapewniać niezawodną ochronę przed osuwaniem się gruntu, ale również zabezpieczać konstrukcje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nasze produkty mogą mieć funkcję stabilizującą oraz wykazywać się takimi właściwościami, jak wodoszczelność czy mrozoodporność. Dzięki temu że korzystajmy ze znakomitej jakości betonu, możemy zapewnić wysoką wytrzymałość mechaniczną ścian przepustów.

Wszystkie aspekty oferowanych produktów mogą zostać dostosowane do wymagań zleceniodawcy: kształt, wymiary, funkcje, klasa betonu oraz sposób zbrojenia. W sprzedaży mamy ściany oporowe i czołowe, przyczółki, wloty i wyloty. Żelbetowa ściana oporowa/czołowa dostępna jest m.in. w następujących rodzajach: płaska, typu L, do rur okrągłych, do rur ze stopką.